Massada – pevnost v poušti

Na celém světě je jen málo míst, která si zaslouží být zvána symbolem hrdosti, neporazitelnosti a morální síly celého národa. Massada je jedním z nich.

Před statisíci lety pohyby v zemské kůře oddělily rozlehlý útes od okolního masívu a vytvořily tak stolovou horu. Vypíná se strmě 434 metrů nad hladinou Mrtvého moře v samém srdci Judské pouště, asi 60km jihovýchodně od Jeruzaléma na území novodobě označovaném jako západní břeh Jordánu, t.č. pod správou státu Izrael. Vznikla tak přirozená pevnost chráněná na všech stranách strmými, téměř kolmými srázy.

Jako přelud ční červenohnědá stolová hora nad nehostinnou krajinou okolí Mrtvého moře. Jen malá oáza na jejím úpatí a řada budov ji odlišují od monotónnosti okolí. Není divu, že dalo tolik práce toto slavné místo znovu objevit. Podařilo se to v roce 1807 německému dějepisci Zietsenovi. Teprve v 50. A 60. Letech našeho století proběhly archeologické vykopávky, které vrátili Massadu novému životu.

Kromě restaurace, prodejny suvenýrů a hotelu pro mládež se na úpatí hory nachází zejména dolní stanice kabinové lanovky. Ano, to, co nedokázali Římané při obléhání, zvládne moderní dopravní prostředek za 5 minut. Pouze málo odvážlivců, včetně nás, se vydává k vrcholku klikatou cestou (Snake road) , kde jediný voják ubránil přístup k pevnosti proti celé armádě. Přesto, že stoupáme brzo po ránu, v polovině hory už začíná být nepříjemné vedro. Pouze nádherná panoráma biblické krajiny se třpytící se hladinou Mrtvého moře nás dokáže trochu osvěžit.

Na vrcholu můžeme navštívit rozlehlé podzemní cisterny tesané ve skále. Prohlídková cesta přitom míjí zásobárny a spižírny. Při pohledu na jejich grandiózní rozměry lze konečně uvěřit, že zde mohli žít stovky lidí celá léta v obležení. A přitom se nenudili. Řada lázní – římských i rituálních – se zachovalými mozaikami stejně jako vladařské paláce svědčí o rozmařilosti zdejšího královského dvora. Vrcholem prohlídky je soukromé sídlo krále Heroda. Teprve když návštěvníci sestoupí na tři velkolepé terasy paláce s nádherným výhledem do údolí Mrtvého moře, pochopí, proč si Herodes zvolil pro svůj palác právě toto místo přímo ve strmé stěně Massady. Ještě dnes na ně ze zbytků omítek a ozdobných sloupů dýchne kouzlo antické uvolněnosti. Jako by bylo slyšet rozpravu vladaře s dvořany a rodinou v soukromých lázních nebo na vyhlídkové kolonádě. Cestou podél hradeb lze dojít až k západnímu paláci – oficiální vladařské rezidenci. Ornamentální mozaiky na podlahách a zřetelně vyznačené místo, kde stával trůn v audienční síni, jsou působivou kulisou této části prohlídky. Zde sedával onen nenáviděný král Herodes, který dle slov jednoho ze současníků “si kradl trůn jako liška, vládl jako tygr a zemřel jako pes”. Nejstarší židovská synagóga, pohřebiště a byzantský kostel, to jsou další body prohlídky. Za pohled ještě stojí masivní dvojitá hradební zeď a pak už jen zbývá naposled se rozhlédnout po nedobytné pevnosti a zase sestoupit dolů. “Již nikdy Massadu” – ne náhodou je toto heslo bojovým pokřikem izraelské armády, ne náhodou se branci i vojenské útvary vypravují na Massadu, aby si připomněli hrdinství a neohroženost svých předků. Nad vrcholkem pevnosti hrdě vlaje izraelská vlajka. A bude tam vlát i nadále – ujistí vás každý Izraelec.

Historie Massady