Yad Vashem - abychom nikdy nezapomněli

Národní památník Yad Vashem na vrchu Hazzikaron v západní části Jeruzaléma připomíná smrt (hebrejsky shoa) šesti milionů evropských Židů v době vlády hitlerovské říše. Je to nejvýznamnější památník v Izraeli. Do třicetimetrového sloupu před hlavní budovou je vepsáno hebrejské slovo zachor - pamatuj. Uvnitř je uložena nejpůsobivější a nejúplnější sbírka dokladů o perzekuci Židů v letech 1933 až 1945. V ústřední pamětní síni Ohel jizchor jsou na podlaze uvedena jména největších koncentračních a vyhlazovacích táborů. Celá místnost pod betonovou střechou je ponořena do tklivého pološera prosvětlovaného věčným světlem.

Ohel jizchor

Dalšími součástmi komplexu jsou dvě střediska - dokumentační a výzkumné, dále publikační centrum, synagoga, mládežnické a vzdělávací středisko a také výstavní areál s uměleckými díly Židů, kteří přežili holocaust.

K památníku vede štěrková cesta, která prochází Zahradou spravedlivých nazývanou též Alejí spravedlivých. Po obou stranách cesty jsou vysazeny stromy s malými štítky, na kterých jsou uvedena jména těch, kdo pronásledovaným Židům v době holocaustu statečně pomáhali (nechybí zde ani Oscar Schindler). Pro osoby nežidovského původu je to vůbec nejvyšší izraelské vyznamenání.

Yad Vashem je varování celému světu, který dopouští, aby se podobné lidské tragédie opakovaly!