Součástí horského hřbetu pohoří et-Tur, táhnoucího se podél údolí Kidron východně od Starého města Jeruzalémského je také Olivetská hora. Své jméno dostala podle 2000 let starých šedostříbrných olivovníků, které dosud rostou na jejím západním úpatí v zahradě Getsemenské. Zahrada je totiž olivový háj. Své jméno dostala podle hebrejského názvu lisu na olivy. Sem se po Poslední večeři uchýlil s učedníky k motlitbě a v těchto místech po Jidášově zradě vyšel Ježíš z jeskyně vstříc žoldnéřům. Tady je skála, kterou poslední noci svého života skropil krvavým potem.

Na vrchol hory dnes vede asfaltová cesta, která postupně míjí všechna nejdůležitější historická i biblická místa. Jen několik kroků pod silnicí na samotném úpatí Olivové hory se nachází hrob pany Marie z 11. století. Je to vlastně menší kostel s působivým oltářem a skalním výklenkem, ve kterém prý byla Kristova matka pohřbena. Dále vede cesta na vrchol kolem Getsemanské zahrady, v níž se nalézá Chrám národů postavený v roce 1924. O něco výše stojí ještě pravoslavný kostel svaté Marie Magdaleny s typickými báněmi ve stylu ruského baroka. Ten dal postavit ruský car Alexander III. v letech 1885-1888 na památku své ženy Marie Alexandrovny.

Na svahu hory však nejsou jen křesťanské památky. Nachází se zde také velký židovský hřbitov. Židé totiž věří pověsti, podle které má z Olivetské hory sestoupit Mesiáš do Jeruzaléma, založit stát Izraelský a spasit všechny Židy. A tak jsou Židé přesvědčeni, že když budou pohřbeni na svahu Olivetské hory, budou spaseni jako první. V samotném údolí Kidron po Olivetskou horou zůstaly zachovány skalní hrobky, v nichž byly pochovány osobnosti biblického významu. Uvádějí se jména Zachariáše, Absoloma, Jakóba a dalších, většinou obtížně identifikovatelná.

Vrchol Olivetské hory je tvořen třemi pahorky. Sem se uchýlil David na útěku před Absolomem, často ho zde navštěvoval i Ježíš. Zde totiž učil své žáky Otče náš, odtud předpověděl zkázu Jeruzaléma a jeho Chrámu. Severozápadně od prostředního vrcholu Olivové hory leží místo Nanebevstoupení Páně. Dnes je hora častým cílem turistů, neboť stoupání nahoru není příliš namáhavé a z vrcholu se naskýtá nádherný pohled Staré město Jeruzalémské s dominantní zlatou kupolí Skalního dómu a na celé údolí Kidron.