Izraelské muzeum

Velmi významnou zastávkou v moderní části Jeruzaléma je Izraelské muzeum. Je to velký komplex vzájemně spojených budov. V komplexu se nachází mimo jiné Bezalelovo muzeum umění s díly francouzských impresionistů, archeologické Muzeum Samuela Bronfmana se zajímavými nálezy z celé oblasti, Zahrada Billi Rose, park se sochami Augusta Rodina a Henryho Moora.

zajímavá stavba Svatyně knihy

Hlavní atrakcí areálu je zdaleka viditelná kupolovitá stavba Svatyně knihy, kde jsou vystaveny rukopisné svitky nalezené v roce 1947 u Mrtvého moře poblíž Qumránu, které patří k vůbec nejcennějším dokumentům židovské náboženské historie. Současně je zde uložen i rukopis celé knihy Izajášovy, jehož studiem byla potvrzena věrnost biblického podání. Střecha budovy pokryté zářivě bílými kachlíky má tvar víka nádob, v nichž byli svitky původně uloženy. Podzemní tmavý vchod vyvolává dojem, že vstupujeme přímo do Qumránské jeskyně, v níž byly rukopisy nalezeny. Na černé zdi vedle bílé kupolovité budovy se skví nápis převzatý z jednoho nalezeného esejského textu: "Boj mezi mocnostmi tmy a světla". Vzhledem k nevyčíslitelné hodnotě starých textů jsou ve vitrínách většinou vystaveny jen jejich kopie.

V muzeu nechybí ani dětský koutek s ukázkami těch nejbláznivějších hraček, prolézaček a také s několika zajímavými videoprojekcemi (kresba inscenovaná na podlaze tak, že na televizní obrazovce se návštěvník vidí stát nohama v krabici).

Zajímavá je archeologická sbírka obsahující artefakty pocházející až z dob Starého Egypta. Najdeme zde také zbraně, oděvy a umělecká díla starověku včetně antických soch.

Komplex Izraelského muzea se nachází těsně vedle vládní čtvrti Ben Gurion, kde se nalézá také izraelský parlament - Knesset. Vedle areálu muzea se v přilehlém parku nachází také Nová Hebrejská universita.