Moderní Jeruzalém

Starobylé město Jeruzalém, ve kterém žilo na počátku tohoto stolení něco kolem 60 000 obyvatel, se postupem času natolik rozrostlo, že jej dnes obývá již téměř tři čtvrtě miliónu lidí. Když k tomu připočteme tisíce turistů z celého světa, kteří míří zejména do Starého města k nejslavnějším náboženským stavbám, zjistíme, že je dnešní Jeruzalém poměrně slušně zalidněn. A tak se město rozrůstá na všechny strany.

Moderní zástavba Jeruzaléma Už dávno přestalo stačit starobylé jádro obehnané hradbami a od roku 1860 vyrůstají stavby i mimo území Starého města. Navíc začala do Izraele v posledních letech proudit velká vlna přistěhovalců, zejména ze zemí bývalého SSSR. A tak se staví stále nové a nové stavby a přibývají další čtvrti. Jeruzalém dostal novou podobu - tvář moderního velkoměsta. Architektura většiny staveb je trochu neobvyklá, neboť se stavitelé a projektanti snaží co nejméně narušit starobylý ráz města. Proto se všechny stavby obkládají kamenem, proto se všude staví arkádovité terasy.

Jakýmsi centrem moderního Jeruzaléma je tzv. Zlatý trojúhelník na rohu ulic Yafo, Ben Yehuda a King George V. Je to jakési jeruzalémské Václavské náměstí. Je zde mnoho zahradních restaurací a také spousta obchodů. Kousek odtud je ortodoxní čtvrť Mea She´arim. Dále na sever se po ulici Yehezkel dostaneme až do Bucharské čtvrti a dále do čtvrti Sanhedriya. Tady najdeme moderní obytné budovy, bary a také diskotéky - skoro jako v Evropě.

Západně od Bucharské čtvrti se nachází biblická Zoo. Od ní na jih začíná vládní čtvrť Ben Gurion, kde najdeme několik ministerských budov, hlavní banku Izraele, areál Nové Hebrejské university s přilehlým stadionem a hlavně izraelský parlament - Knesset. Je to velmi monumentální budova s mohutnými sloupy. Kolem se nachází kromě přistávací plochy pro helikoptéru také rozlehlý park, který sahá až k Izrealskému muzeu.

Na západ od vládní čtvrti se nachází Herzlova hora, kde najdeme nejdůležitější izraelský památník Yad Vashem. Hora byla pojmenována podle duchovního otce sionizmu Theodora Herzla. Na vrchu se nachází jeho hrob se sarkofágem. Tady je jedno z nejklidnějších míst v celém Jeruzalémě.