Věčný a historický Jeruzalém se rozkládá na rozloze jen jednoho čtverečního kilometru. Díky sultánu Solimanovi Nádhernému bylo město v polovině 16. Století obehnáno mohutnými hradbami, které se zachovaly do dnešních dnů. Do starého města se vchází sedmi branami, z nichž jen tři si dodnes udržely původní osmanský ráz. Místní obyvatelé sice mohou do Starého města vjíždět i automobily, ostatní návštěvníci by sem však měli přicházet pouze pěšky.

Staré město se skládá ze čtyř městských částí, jejichž názvy jsou již po staletí dány náboženskou příslušností obyvatel, kteří si našli domov v blízkosti svatých míst. Muslimská čtvrť zabírá Chrámovou horu s oběma velkými mešitami - Skalní dóm a Al-Aqsa - a ulici s bazarem. Tato čtvrť je přístupná Damašskou nebo Herodovou branou. V židovské čtvrti ležící západně od Zdi nářků, která byla v roce 1967 na starých základech nově postavena, dnes mohou bydlet jen Židé. Čtvrť je přístupná Sionskou a Hnojnou bránou. V křesťanské čtvrti se kromě Chrámu božího hrobu nachází i několik desítek klášterů a kostelů. Kromě jiných také Citadela, a také Chrám Spasitele. Do této čtvrti se lze nejlépe dostat Jaffskou bránou nebo Novou bránou. Arménská čtvrť s chrámem Sv.Jakuba je z celého Starého města nejklidnější a dostaneme se do ní Jaffskou bránou.

hradby Starého města Návštěvníci svou prohlídku začínají většinou u Damašské brány, která byla postavena v roce 1537 a je ze všech bran Sterého města nejmohutnější a pokračují dále bazarem v ulici El-Wad. Je zde spousta nejrůznějších krámků - prodávají se zde trička, pohlednice, fotografie, keramika a spousta nejrůznějších suvenýrů. V místě, kde ulice El-Wad křižuje pro křesťany posvátná Via Dolorosa, se nachází Rudá mešita. Ti, kde se nevydají po stopách křesťanské víry, mohou pokračovat hlouběji do centra, až dojdou podloubími na náměstí u Zdi nářků. Od zdi se dá buď vystoupat po chodníku na Chrámovou horu, nebo na druhou stranu do židovské části, kde je několik teras s velmi dobrým výhledem na náměstí, zeď i obě velké mešity za ní. Na první pohled je patrný rozdíl mezi arabskou a židovskou čtvrtí. Arabský bazar je plný nepořádku a chaosu, kdežto židovská čtvrť je upravená a také o mnoho klidnější (pokud se zde neslaví svatby a podobné události).

Damašská brána Kromě již vzpomínaných památek v křesťanské a arménské čtvrti stojí za návštěvu také Hora Sion s hrobem krále Davida. Hora (ve skutečnosti je stejně vysoko jako Staré město) se nachází za hradbami a dostaneme se do ní jak jinak než Sionskou bránou. Za zmínku ještě stojí Zlatá brána vedoucí na Olivetskou horu na východním konci Starého města v komplexu Omarovy mešity (Skalního dómu). Touto branou má podle pověsti přijít do města Mesiáš a přinést spasení izraelskému lidu. Aby tomuto zabránili, Arabové tuto bránu již před několika staletími zazdili.