Staré město Jeruzalémské

Skalní dóm

Skalní dóm

Mešita Al-Aqsa

Zeď nářků je pro Židy nejposvátnějším místem na světě

Zeď nářků

Olivetská hora

Chrám božího hrobu

Chrám Božího hrobu

Yad Vashem

Izraelské muzeum

Moderní Jeruzalém

Mapa Jeruzaléma

Historie města

Naše cesta

Jeruzalém - hlavní město Izraele - je jedním z nejkrásnějších měst světa. Je to město mnoha historických památek z dob biblických i nedávno minulých. Hebrejský název -Yerushalayim- znamená "místo míru" a arabské -El Kuds- zase "svaté" - a pro příslušníky tří velkých světových náboženství, židy, křesťany a muslimy, je to skutečně Svaté město.Uprostřed Jeruzaléma leží Staré město obehnané hradbami ze 17. století. Zde se ve čtyřech městských okrscích nachází kultovní stavby takového významu, že přitahují každoročně statisíce věřících a činí z Jeruzaléma světové poutní místo.

Nejkrásnější pohled na Staré město je z Olivetské hory

Jeruzalém ale nejsou jen svatá místa. Moderní výstavba symbolizuje růst a prosperitu současné izraelské metropole. Z Tel Avivu sem vede nová dálnice, nachází se zde vzdělávací instituty včetně nové Hebrejské university s Národní knihovnou a také spousta nových obytných čtvrtí s moderními supermarkety. A přesto Jeruzalém neztrácí svůj charakteristický vzhled a tvář. Při stavbách je totiž nařízeno používat výhradně kamene, jímž se musejí obkládat i fasády výškových staveb ze železobetonu. Urbanisté i architekti respektují tvářnost a kolorit krajiny a formují zástavbu podle svahů, pohledově ji změkčují členitostí, obloukovými okny nebo arkádami obytných teras a vysazováním svěží zeleně. Státní a veřejné budovy včetně Knessetu - izraelského parlamentu - zatím neoslňují vynalézavostí. Vyjímky tvoří např. objekt sbírky rukopisů nebo budova izraelské knihovny. Dnešní Jeruzalém se rozrůstá obrovským tempem a od počátku století se počet jeho obyvatel zvýšil desetinásobně…

Osm pohledů na Jeruzalém