Cesta Izraelem ´97

Massada | Jeruzalém | Betlém | Středomořské pobřeží | Galilea

Naší cestu Egyptem jsme zakončili na hraničním přechodu Taba, který leží těsně za největším izraelským turistickým centrem - Eilatem.Nutno poznamenat, že Eilat na nás působil mnohem lepším dojmem než taková egyptská Hurghada. Během krátké zastávky jsme navštívili velké Shalom centrum - krásný supermarket s širokou nabídkou zboží,někteří se ještě stihli vykoupat a rozloučit se s vodami Rudého moře.

moderní budova supermarketu Shalom center v Eilatu

 

Mrtvé moře

Z Eilatu jsme v odpoledních hodinách pokračovali na sever podél Aravského údolí a jordánské hranice k Mrtvému moři. Silnice, po které jsme se vydali je jednou z mála spojnic jižního cípu země se zbytkem Izraele a podle toho také naštěstí silnice vypadá a tak cesta uběhla poměrně rychle a za necelé tři hodinky jsme se přiblížili k Mrtvému moři zahalenému do solného oparu. Cestou jsme míjeli palmové háje, lázeňská střediska i stolovou horu, ne jejímž vrcholu stojí pevnost Massada - to ale až zítra.

Hned brzo ráno - než začalo slunce pálit naplno - jsme vyrazili na úpatí stolové hory, na jejímž vrcholu stojí nedobytná pevnost Massada - symbol hrdosti židovského národa. Nahoru jsme stoupali klikatou hadí stezkou, ze které jsme měli nádherný výhled na Mrvé moře a jeho okolí. Na vrcholu jsme si prohlédli velkolepé cisterny, honosné síně Herodova paláce s dochovanýma mozaikama i starou synagogu. Při pohledu na dvojité opevnění musí člověk skutečně věřit v nedobytnost této dokonalé pevnosti. V poledne jsme z kempu En Gedi zamířili do nadaleké stejnojmenné rezervace, která se rozprostírá v kaňonu zvaném wádí David. Tady jsme po tom dlouhém putování pouští

zbytky pevnosti Massada

 

pohádková příroda v En Gedi

našli konečně kus nádherné přírody. Mohli jsme pozorovat kozorohy, vykoupat se v tůních i pod vodopády a nakonec jsme navštívili také Davidovu jeskyni. Z vrcholů, jež tvoří vysoké stěny kaňonu jsme pak vychutnávali nádherný výhled na náš kemp, jordánská pohoří a Mrtvé moře, v jehož vlnách nás zastihla další část dne. Odpoledne po koupeli jsme zamířili do Qumránu. Tady je možné vidět jeskyně, kde byly nalezeny proslulé qumránské svitky, ale jinak tady toho k vidění moc nebylo, a tak jsme po chvíli zamířili do jednoho z nejstarších měst na světě - do Jericha. Tady jsme si prohlédli vykopávky starého města, Hishamův palác a vyrazili do Jeruzaléma. Zde jsme se ubytovali v arabském hostelu nedaleko Damašské brány Starého města. Ještě večer jsme vyrazili do jeho křivolakých uliček a k našemu údivu jsme dorazili až ke zdi nářků. Ohromeni jsme sledovali modlící se Židy - tento okamžik patřil k nejkouzelnějším na celé naší dlouhé cestě.

Ráno jsme zamířili na chrámovou horu: začali jsme v mešitě Al-Aqsa a pokračovali do nádherného Skalního dómu. "Arabský" okruh jsme zakončili v Islámském muzeu. Potom jsme sestoupili zpět na náměstí, abychom si podrobně prohlédli zeď nářků. Další část naší prohlídky byla "křesťanského" charakteru. Naše cesta vedla po Via Dolorosa po jednotlivých zastaveních kříže až k Chrámu božího hrobu.

zeď nářků

  skalní dóm je symbolem Jeruzaléma

Další naše cesta vedla přes arménskou čtvrť a Sionskou bránu na horu Sion. Zde jsme navštívili hrob židovského krále Davida. Nakonec jsme si prohlédli Citadelu s Davidovou věží a vyrazili na arabský trh na nákupy. V pozdním odpoledni jsme navštívili některé části Jeruzaléma mimo hradby Starého města (restaurace s dánským pivem a podobně). Neopakovatelné je Staré město v noci, a tak jsme do jeho ulic vyrazili ještě jednou - tentokrát skrze Lví bránu. Propletli jsme se liduprázdnými uličkami až do centra Starého města - Zdi nářků. Potom jsme vystoupali na terasy naproti chrámové hoře a mohli sledovat náhreně osvětlenou Olivetskou horu, obě islámské svatyně i zeď nářků. Vše nádherně doplňovali mohutné blesky na obloze neboť se schylovalo k bouřce. A skutečně se nám povedlo při návštěvě židovské čtvrti zmoknout. Ještě před tím jsme si prohlédli rozvaliny staré synagogy (včetně gekonů na zdech) a navštívili jedny zásnuby.

Deruhý den v Jeruzalémě jsme zasvětili prohlídce moderní části města. Začali jsme v Yad Vashem - muzeu holokaustu a následně jsme se přesunuli do Izraelského muzea. Tady jsme navštívili nejen vlastní galerii muzea, ale také slavnou Svatyni knihy, kde jsou k vidění slavné qumránské svitky. Někteří ještě stihli navštívit budovu Izraelského parlamentu.

menora - symbol Izraele (stojí u budovy parlamentu)

V poledne jsme se vydali zhruba 10km na jih na území pod Palestinskou samosprávou - do nejsvětějšího místa všeho křesťanstva do Betléma. Betlém je normální arabské město pulsující svým rytmem života, který v okolí náměstí jesliček ruší pouze autobusy přivážející turisty k Bazilice narození. Samotná bazili vypadá zvenku velmi nuzně, samotný vchod je asi jen 1,20m vysoký. Vnitřek je však nádherně vyzdoben a všude je cítit vůně kadidla. My jsme se zařadili do

 

slavná betlémská hvězda

fronty, která se nalézala po pravé straně oltáře, a která směřovala pod oltář do slavné jeskyně narození. Zde jsme se zdrželi jen chvilku, prohlédli jsme si betlémskou hvězdu, jesličky a uvolnilio jsme místo dalším zájemcům.
Olivetská hora
Po návratu do Jeruzaléma jsme ještě zamířili na Olivetskou horu. Na jejím úpatí jsme navštívili hrob panny Marie a potom naše cesta vedla podél židovského hřbitova, Getsemanské zahrady až na vrchol odkud je nádherný výhled na Staré město i na okolní novější Jeruzalém. Byla to skutečně nádherná tečka za návštěvou tohoto překrásného města a naše cesta směřovala ke Středozemnímu moři přes Tel Aviv do Caesarei.

Dnešní noc jsme strávili pod akvaduktem, který kdysi Herodovo město zásoboval vodou. Ráno, po koupeli ve Středozemním moři, jsme se vydali na prohlídku vykopávek starého křižáckého přístavu a zbytků starého města. Následovala návštěva římského amfiteátru a přesun do slavného křižáckého města Akko. Tady jsme si prohlédli rozsáhlé prostory rytířských sálů včetně později zbudovaných tureckých lázní.

pod caesarejským akvaduktem jsme založili tábor...

 

Nazaret s dominantou baziliky zvěstování

Naše další ceta vedla do srdce oblasti zvané Galilea - do Nazaretu. Našli jsme zde moderní arabské město, jehož výraznou dominantu tvoří stavba baziliky zvěstování. Biblická minulost města na návštěvníky dýchá na každém kroku - všude se prodávají obrázky, figurky a další suvenýry s náboženskými motivy. Podvečer nás již zastihl na břehu Galilejského jezera - chvíli jsme se zdželi v lázeňském městě Tiberias a po krátké prohlídce jsme pokračovali po severním okraji jezera na druhý břeh. Cestou jsme překročili řeku Jordán a ubytovali se v kempu. Den jsme zakončili koupelí v rozbouřených a příjemně vyhřátývh vodách jezera.

Poslední den v Izraeli: Objeli jsme zbytek Galilejského jezera, zastavili jsme se u Jordánu a potom jsme pokračovali k úpatí hory Tabor. Následoval výstup na vrchol po serpentínách asfaltové silnice, kde nás co chvíli málem zajela limuzína přivážející nahoru "poutníky". Z hory je nádherný výhled na celou Galileu i s Golanskými výšinami. Navštívili jsme také františkánský kostel a zahájili sestup.

nádherná příroda  v okolí Galilejského jezera

 

Haifa - pohled z kory Kermel

Před odjezdem do Haify jsme ještě navštívili Megiddo a naše cesta končila v přístavu Haifa. Na prohlídku již mnoho času nezbylo - zbylý čas jsme raději zasvětili nákupům zásob na třídenní plavbu do Řecka. Z dálky jsme si jen prohlédli slavnou bahaiskou svatyni a celé úbočí hory Kermel. Nádherná byla Haifa při našem nočním odjezdu. Nechali jsme tedy Svatou zemi za zády a vypluli vstříc Kypru a Evropě s neopakovatelnými dojmy a zážitky....