Caesarea

Na poloviční cestě mezi Tel Avivem a Haifou, 15 km severně od města Netanya, se rozkládá Caesarea, 47 km, nejvýznamnější archeologické naleziště na izraelském středo mořském pobřeží. S výstavbou Caesareji podle plánů Heroda Velikého se začalo dvě desetiletí před Kristovým narozením. V městě, které bylo pojmenováno na počest římského císaře Caesara Augusta, nemělo scházet nic, na čem si řecká  a římská kultura zakládaly. V hipodromu mohlo přihlížet koňským dostihům a závodům vozů (na dráze dlouhé 230 metrů) 20 000 diváků, fórum bylo vyzdobeno mramorovými sochami v nadživotní velikosti a divadlo s 10 000 sedadly (přímo na břehu) se pyšnilo nejlepší akustikou v zemi.

Caesarea neměla přirozené kotviště. Pro zajištění lodního spojení s Římem dal Herodes s velkými náklady vybudovat umělý přístav s doky, skladišti a majákem, který se díky dokonalému vlnolamu stal nejdůležitějším přístavem na palestinském pobřeží. Po potlačení židovského povstání, které skončilo zničením Jeruzaléma v roce 70, se Caesarea stala hlavním městem římské provincie. Ve zdech místního vězení strávil několik dní před deportací do Říma i apoštol Pavel.

Z nádhery římské Caesareje toho dnes mnoho nezbylo. Někdejší hipodrom připomíná jen zelenavá  půdní vlna a na fóru uvidíme jen dvě zpola zachované sochy. Za zhlédnutí však rozhodně stojí dvě dobře zachované‚ památky. V roce 1961 restaurované antické divadlo v jižní části města, na jehož sto metrů širokém jevišti se v létě konají zajímavá  představení, a na opačné straně města akvadukt, který antickou Caesareu zásoboval vodou ze severovýchodního Karmelského pohoří.

V roce 1101 dobyli křižáci Caesareu poprvé, v roce 1187 je odtud vyhnal sultán Saladin. V roce 1191 ji křižáci pod vedením Richarda Lví srdce do- byli zpět a v roce 1265 je definitivně porazil sultán Beibars. Zpola rozpadlý a pískem zanesený přístav uvedli křižáci znova do provozu. Vybudovali tu katedrálu, kde přechovávali zvláštní relikvii, skleněnou misku nalezenou v Caesareji, kterou uctívali jako Svatý grál, tj. nádobu, kterou prý Kristus použil při poslední večeři a do níž prý jeho tajně učedník Josef z Arimatie zachytil krev ukřižovaného Krista. Odkryté části křižáckého kostela a antického přístavu dnes tvoří centrum národního parku Caesarea (G) denně 8-17 hodin).

Z pohromy způsobené sultánem Beibarsem se Caesarea již nikdy nevzpamatovala. Až do vzniku izraelského státu byla jen jednou z bezvýznamných palestinských vesnic, později byl jižně odtud založen kibuc Sedot Yam. Caesareu dobře znají sportovci, a to díky dobře udržovanému golfovému hřišti s 18 jamkami. Tvrzení, že hřiště bylo původně založeno mezi pohyblivými písečnými přesypy, zní jako pohádka, protože dnes tu až k horizontu uvidíme jen samé zelené louky, stromy a záhony plné rozkvetlých květin - je to úplný protiklad okolní nehostinné krajiny. Místní Caesarea Golf and Country Club má ve znaku korintský sloup, který připomíná, že při budování hřiště zde byl podobný sloup z římských dob nalezen.

Cestopis - Izrael